Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

 Φρένο στην οικονομική ανάπτυξη με την πολεοδόμηση βάσει του Νόμου 1337/1983

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  1. Τον Ιούνιο του 2009, ο τότε Δήμος Καλυβίων και νυν Σαρωνικού, σταμάτησε την πολεοδόμηση της Βιομηχανικής-Επιχειρηματικής Περιοχής, διότι πείστηκε από τα αναφερόμενα της Ένωσης Εταιριών Ανατολικής Αττικής, ότι η πολεοδόμηση βάσει του γενικού νόμου 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν εξυπηρετεί ούτε τους ιδιοκτήτες γης , ούτε την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Να σημειωθεί ότι ο Ν. 1337/1983 προβλέπει κλιμακωτή εισφορά σε γη και χρήμα, καθιστώντας και τις μεγάλες ιδιοκτησίες μικρές και μη επιτρέποντας στις υφιστάμενες βιομηχανίες να επεκταθούν, δηλαδή να αναπτυχθούν.
  2. Οι νόμοι 2545/1997 και 3982/2011 προβλέπουν ειδικώς την δημιουργία επιχειρηματικών βιομηχανικών πάρκων κατόπιν πολεοδόμησης με ίση εισφορά σε γη και χρήμα κάθε ιδιοκτησίας, με κίνητρα για την προσέλκυση οικονομικών μονάδων, την μείωση της ανεργίας, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ.
  3. Τον Ιούνιο του 2015 η Ένωση επανήλθε στο Δήμο Σαρωνικού και ζήτησε την εφαρμογή του Ν. 3982/2011 για την δημιουργία βιομηχανικών πάρκων κατόπιν πολεοδόμησης, ώστε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη των βιομηχανιών και της περιοχής.
  4. Το Νοέμβριο του 2015 ο Δήμος Σαρωνικού «έβγαλε από το συρτάρι» την πολεοδομική μελέτη που είχε σταματήσει το 2009 και ενημέρωσε την Ένωση ότι θα γίνει δεύτερη ανάρτηση μέχρι τις 20.12.2015, με βάση το Ν. 1337/1983 ως εάν να επεδίωκε όχι μόνο την οικονομική στασιμότητα, αλλά και την οπισθοδρόμηση.
  5. Το ΔΣ της Ένωσης συναντήθηκε, τόσο με το Δήμαρχο, όσο και με εκπροσώπους αυτού, μελέτησε την υπό ανάρτηση πολεοδομική μελέτη, που επιβεβαιώνει την φαλκίδευση όλων των μέχρι σήμερα προσπαθειών των επιχειρηματιών, δεδομένου ότι η μη δημιουργία φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού πάρκου, η μη χρήση των ειδικών νόμων και η κλιμάκωση των εισφορών σε γη και χρήμα αναλόγως του μεγέθους του εμβαδού κάθε ιδιοκτησίας θα οδηγήσει στη συρρίκνωση και την περαιτέρω οικονομική ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.
  6. Η υποβολή ενστάσεων και η δήλωση των ιδιοκτητών, στους οποίους ανήκει πλέον από το 51% της πολεοδομούμενης γης, ό,τι αντιτίθενται σε αυτού του είδους την καταστροφική πολεοδόμηση, αποτελεί μονόδρομο.
  7. Δυστυχώς ο Δήμος Σαρωνικού δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται εκείνο που αντιλαμβάνονται άλλοι Δήμοι των Μεσογείων, ότι για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, απαιτούνται καινοτόμες δράσεις και όχι εφαρμογή νόμων που ψηφίστηκαν για άλλο σκοπό (την οικιστική οργάνωση).
  8. Τέλος, ελπίζουμε ότι έστω και τώρα ο Δήμος Σαρωνικού θα αντιληφθεί ότι οι προσπάθειές του θα έχουν αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό η Ένωση των Εταιριών θα απευθυνθεί σε κάθε αρμόδια αρχή και σε όλα τα ΜΜΕ.

TO ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Φρένο στην οικονομική ανάπτυξη με την πολεοδόμηση βάσει του Νόμου 1337/1983

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας