Ιστορία της Ένωσης

Ιστορία της Ένωσης Εταιριών Ανατολικής Αττικής

O πρώτος Πρόεδρος της Ένωσης ο κ. Γεώργιος Σταμπουλής, το 1990 παρακίνησε επιχειρηματίες της βιομηχανικής ζώνης Κορωπίου, για να δημιουργηθεί το Σωματείο «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ».

Η ανάγκη που ένωσε επιχειρηματίες και ιδιώτες, ήταν οι ελλείψεις βασικών υποδομών στην περιοχή, που ορίστηκε από την Πολιτεία να φιλοξενήσει ένα σημαντικό ποσοστό της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Τα πρώτα 10 χρόνια της Ένωσης τα μέλη της και τα ΔΣ, εστίασαν στις ανάγκες της υδροδότησης, της επικοινωνίας, της ηλεκτροδότησης, της πυρασφάλειας, της έλλειψης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, της λεωφορειακής διασύνδεσης του Κορωπίου.

Είμαστε ισχυροί, όταν είμαστε ενωμένοι.

Η Ένωση πίεσε τους αρμόδιους και πέτυχε:

την τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης ΕΥΔΑΠ

την ίδρυση και λειτουργία πυροσβεστικού Σταθμού

την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας

την επίλυση προβλημάτων τηλεφωνίας και ηλεκτροδότησης

την προστασία του περιβάλλοντος από τις λατομικές επιχειρήσεις

την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών

την κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στην Λ. Βάρης – Κορωπίου

την κατασκευή παραδρομών εξυπηρέτησης των βιομηχανιών παραπλεύρως της Λ. Βάρης -Κορωπίου

την καθιέρωση 2 λεωφορειακών γραμμών

Είμαστε ισχυροί, όταν είμαστε ενωμένοι.

Κατά την δεύτερη δεκαετία δόθηκε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των εξελίξεων που προκλήθηκαν από την αστικοποίηση της περιοχής των Μεσογείων.

Η Ένωση μετονομάστηκε σε ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο (ζημιές από σεισμό, φωτιές, αντιμετώπισης ένδειας, αρωγή αθλητικών σωματείων κλπ).

Συμμετείχε στη λήψη των αποφάσεων για την κατασκευή της Λ. Κορωπίου – Βάρης, για την κατάρτιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, για την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής, για την χωροθέτηση υγειονομικών χώρων ταφής απορριμμάτων.

Συμμετέχει στο ΕΒΕΑ και πέτυχε την δημιουργία γραφείου στο Κορωπί.

η ένωση

Ενημερώνει και ενημερώνεται από τους Δήμους και την Νομαρχία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και εισηγείται σχετικώς. Με έξοδα των μελών χαρτογράφησε πιλοτικά τις δύο βιομηχανικές ζώνες του Κορωπίου και υπέβαλε υπόμνημα στο Υπ. Ανάπτυξης για την ανάγκη τροποποίησης του νόμου για τις βιομηχανικές ζώνες.

Γίνε μέλος

Συμβάλλει, ένεκα της εμπειρίας από την καθημερινή προσπάθεια των επιχειρηματιών, στην προσπάθεια αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων, προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν ανάλογες με τις προηγμένες χώρες, προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Αντιμετωπίζει με περίσκεψη τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την διεθνή οικονομική κρίση και μελετά με σοβαρότητα πιθανές διεξόδους από αυτήν σε τοπικό επίπεδο.


Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας