Χρήσιμοι Σύνδεμοι

IKA - ΕΤΑΜ


Website

ΟΑΕΔ


Website

Δήμοι Ανατολικής Αττικής

Website

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Website

Τεχνικό
Επιμελητήριο


Website

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Website

Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο

Website

Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Website

Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Website

Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Website

Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο

Website

Ελληνο-Ολανδικός Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος

Website

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο

Website

Αραβοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και ΑναπτύξεωςΔίκτυο Enterprise Europe Network

Website

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΕΠρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)

Website

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI)

Website

Ευρωπαϊκή
πύλη για
τις ΜΜΕ


Website

Επιτροπή
των
Περιφερειών


Website

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή

Website

Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Website

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Η Ευρώπη σου –
Επιχειρήσεις


Website

Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα και Καινοτομία CORDIS

Website

TED
(Tenders Electronic
Daily)


Website

Δοκιμαστική Ομάδα Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (EBTP)

Website

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: Οικονομία – Επιχειρήσεις – Καινοτομία (ΕΚΤ)

Website

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας