Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Λόγος του Δ.Σ 9/13

Η οικονομική διείσδυση της Κίνας στην Ευρώπη είναι συνεχής και έντονη τις τρείς τελευταίες δεκαετίες και ήδη προκαλεί ΔΥσφορία. Πολλοί πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και ιδίως στην διεύρυνση των αγορών. Πριν όμως από αυτό κατά τον 18ο αιώνα, (όπως αναφέρει ο Will Durant στο έργο του «Η ιστορία και ο πολίτησμός της Κίνας», (εκδόσεις Εκλεκτές Σελίδες, Αθήναι, 1955), η πνευματική αποκάλυψη της Κίνας στην Ευρώπη έγινε από τον Ντιντερό, τον Βολταίρο, τον Ζαν Ζακ Ρουσώ και λαλους. Από τότε υπήρξε η παρατήρηση ότι οι Κινέζοι διακρίνονταν για το πνεύμα τους, τη σοφία τους, τις προόδους στις τέχνες, στην πολιτική, στην φιλοσοφία από την Αρχαίοιτα μέχρι σήμερα. «Ο Κινέζος είναι ο πιο βαθύς άνθρωπος που υπάρχει». Οι ίδιοι διαπίστωσαν ότι στην Αρχαία Κίνα σχηματίστηκε ο πιο τέλειος τύπος ανθρωπότητας, δημιουργήθηκε οπιο υψηλός πολιτισμός που ξέρουμε.

Διερωτόταν πάντοτε οι Ευρωπαίοι μελετητές ποιο είναι το μυστικό της διάρκειας, στη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Ενώ στο παρελθόν η Κίνα όφειλε την ασφάλεια και την σταθερότητά της στην απομόνωσή της, σιμέρα επεκτείνεται οικονομικά, αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά.

Η ανέγερση του Σινικού τείχους απώθησε τους Ούννους στην Ευρώπη, ενώ σήμερα οι ίδιοι οι Κινέζοι επιχειρούν να διεισδύσουν σ’ αυτήν με εμπορικές συμφωνίες με την Γερμανία και άλλες οικονομικές δυνάμεις, αλλά και μέσω του λιμένος του Πειραιώς από τον οποί πλέον θα διακινείται το 1/3 σχεδόν των αυτόκινήτων της Ευρώπης!

Ο τρόπος που οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται τη ζωή είναι διαφορετικός από τον ορισμό του δυτικού πολιτισμού για την πρόοδο. Η Δίακής αύξηση των κερδών δεν είναι αυτοσκοπός. Ίσως γι’ αυτό οι ιθύνοντες της κινεζικής οικο νομίας δεν σπεύδουν να κάνουν κοινωνούς του καταναλωτισμού το σύνολο του λαού τους αρκούμενοι σε μόνο 7% ετήσια αύξηση, αν και έχουν πολλή μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων.

Παρά το πλησίασμα των οικονομιών της Αμε ρικής και της Ευρώπης με εκείνη της Κίνας δεν φαίνεται να υπάρχει ανάλογη ταχύτητα στην προσέγγιση των πολιτισμών. Μπορεί να φορούμε τα ίδια ρούχα ή να εκστασιάζονται οι Κινέζοι από το κρητικό λάδι και το κρασί, όμως μόνο αν υπάρξει αποδοχή της διαφορε τικότητας μεταξύ των πολιτισμών θα αρθούν οι επιφυλάξεις που υπάρχουν εκατέρωθεν. Είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής στην οποία όπως πάντα προηγούνται τεχνικές, οικονομικές, πολιτικές συγκλίσεις και όχι πνευματικές και ηθικές. Οι συγκρούσεις φαίνεται να είνα αναπόφευκτες.

Ας θυμηθούμε την πορεία του Μεγάλου καθ’ ημάς Αλεξάνδρου από Δυσμάς προς Ανατολάς. Σήμερα γίνεται η αντίστροφη παράλληλη πορεία. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν στοιχεία του πολιτισμού των χωρών που καταλαμβάνουν και όσοι κάτοικοί τους δεν σπεύδουν να συνεργαστούν μαζί τους θα πληρώσουν!, όπως έγινε και με όσους κατέλαβε ο Μ. Αλέξανδρος και δεν συνεργάστηκαν.

Στην Ελλάδα τα προβλήματα είναι πιο έντονα, επειδή δεν προηγήθηκαν υποδομές, ούτε υπάρχουν οι προϋποθέσεις που έχουν τα άλλα δυτικά Κράτη.

Οι Έλληνες αποδεικνύουν κάθε φορά πως μόνο για ένα πράγμα είναι ικανοί και το εφαρμόζουν με επιτυχία: την ασυνεννοησία και την διχόνοια. Οψόμεθα!, μήπως την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι αποκτήσουμε ενότητα!

Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας