Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

 Eιδικές κλαδικές εκθέσεις

Στην επίσκεψη του Προεδρείου της Ένωσης, στην Υφυπουργό Βιομηχανίας Κα Θ. Τζάκρη, ετέθη το ζήτημα της οικονομικής συμβολής του Κράτους, για την παρουσία των βιομηχανιών σε ειδικές εκθέσεις.
Η εμπειρία των μελών της Ένωσης συνίσταται στην συμμετοχή, τόσο σε ειδικές κλαδικές εκθέσεις, όσο και σε γενικές εκθέσεις.
Η συμμετοχή σε ειδικές κλαδικές εκθέσεις είναι σημαντικότερη, διότι εκεί συναντώνται παραγωγοί ή έμποροι των ιδίων και παρεμφερών προϊόντων, εκεί πληροφορείται κανείς τα διαδραματιζόμενα στην συγκεκριμένη αγορά, εκεί «κλείνονται» σημαντικές συμφωνίες. Αντίθετα τα αποτελέσματα σε γενικές εκθέσεις ήσαν πάντα πενιχρά
Το Υπουργείο επί τέλους αντελήφθη, ότι η προώθηση των εξαγωγών μπορεί να βοηθηθεί από την συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε ειδικές κλαδικές εκθέσεις και γι’ αυτό ήδη σχεδιάζει και σύντομα θα προωθήσει την δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων σε τέτοιες εκθέσεις, εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η Ένωση εξέφρασε προς την Υφυπουργό την ικανοποίηση των μελών για την πρωτοβουλία της.

 Eιδικές κλαδικές εκθέσεις

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας