Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

 Νέος Πρόεδρος στην ένωση

Την 4.11.2015 ο Γ. Γκινοσάτης, Πρόεδρος της Ένωσης, παραιτήθηκε λόγω φόρτου εργασίας, παραμένοντας μέλος του ΔΣ . Το ΔΣ ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε και επέλεξε ως νέο Πρόεδρο της Ένωσης, τον Παναγιώτη Ρίβιο. Κάθε αλλαγή φέρνει στο νου, το έργο του παρελθόντος και τις μελλοντικές επιδιώξεις. Βέβαια τα τρέχοντα γεγονότα και οι οικονομικές δυσκολίες φαίνεται να περιορίζουν τις δυνατότητες. Ή μήπως όχι;
Η εκλογή, το έτος 2002, του Γ. Γκινοσάτη, ως Προέδρου της Ένωσης, σηματοδότησε μια άλλη πορεία για την Ένωση. Αυτή τότε επεκτάθηκε στα Μεσόγεια και απασχολήθηκε με ζητήματα μεγαλύτερης εμβέλειας. Η συμμετοχή του Γ. Γκινοσάτη στο ΔΣ του ΕΒΕΑ με την ψήφο όλων των μελών, βοήθησε στην καθιέρωση της Ένωσης ως παράγοντα της επιχειρηματικότητας στην Αττική. Η προσπάθεια βελτίωσης του νομικού πλαισίου για την δημιουργία των επιχειρηματικών πάρκων χαρακτήρισε αυτή την μακρόχρονη προεδρία, που συνοδεύτηκε από την προσπάθεια για την μείωση των δημοτικών τελών, την άνοδο της βιομηχανίας στην περιοχή, τον περιορισμό του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.

Η σημερινή εκλογή του νέου Προέδρου, Παναγιώτη Ρίβιου, από την βιομηχανική επιχειρηματική περιοχή Μαρκοπούλου – Καλυβίων, σε μια περίοδο ανασυγκρότησης της Οικονομίας, συνεπάγεται με βεβαιότητα, ότι το έργο της Ένωσης θα είναι θετικό. Τα καθημερινά προβλήματα στις περιοχές αυτές, με την έλλειψη βασικών υποδομών, όπως η εξυπηρέτηση από τα ΕΛΤΑ και οι ανάγκες στήριξης της ιδιωτικής δραστηριότητας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αποτελούν γόνιμο πεδίο δράσης για την νέα περίοδο. Οι συγκυρίες της άμετρης εισόδου οικονομικών μεταναστών και προσφύγων, καθώς και οι συνεχείς αναταραχές στις Χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, σε συνδυασμό με το Λιμάνι του Λαυρίου που είναι πύλη εισόδου για την Αττική, αποτελούν παραμέτρους που θα βοηθήσουν την βιομηχανία στην περιοχή και θα υποχρεώσουν την Ένωση να εισηγηθεί και να στηρίξει νέα μέτρα τόνωσης της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα.
Επομένως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο νέος Πρόεδρος, Παναγιώτης Ρίβιος είναι διαφορετικές, αλλά τέτοιες που θα δημιουργήσουν περισσότερες δυνατότητες για την Ένωση.

Ευχόμαστε καλό δρόμο, περισσή δύναμη και τύχη!

 Νέος Πρόεδρος στην ένωση

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας