Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

 Η Ένωση στο πλευρό των επιχειρήσεων

Η οικονομική κρίση ενέτεινε τις προσπάθειες εξορθολογισμού στα έξοδα των υπηρεσιών. Έτσι, συζητήθηκε ευρύτατα και ελήφθησαν οι σχετικές πρωτοβουλίες, για να μετακινηθεί, τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία από το Κορωπί σε ιδιόκτητο κτήριο του Δημοσίου στο Μαρκόπουλο, όσο και για να κλείσει το γραφείο του ΕΒΕΑ στο Κορωπί και να μεταβαίνουν οι επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας για τα θέματά τους.
Τα προβλήματα που θα είχαν οι επιχειρήσεις, εάν πραγματοποιούνταν τα ανωτέρω είναι προφανή, διότι τα παραγόμενα από αυτές προϊόντα θα επιβαρύνονταν με τα αντίστοιχα κόστη και γι’ αυτό θα ήταν λιγότερο ανταγωνιστικά στην αγορά. Κάθε οικονομικό βάρος της επιχείρησης αυξάνει το κόστος παραγωγής των προϊόντων και έτσι αυτό μετακυλύετε στην τελική τιμή του προϊόντος.
Οι αγοραστές αγοράζουν λιγότερο συχνά ένα ακριβότερο προϊόν και αντιστοίχως περιορίζεται το κέρδος της επιχείρησης και η δυνατότητά της να επενδύσει για τον εκσυγχρονισμό κάθε δομής της και για την επέκτασή της. Αυτά τα προβλήματα αντιλήφθηκε και μελέτησε το Δ.Σ. της Ένωσης και γι’ αυτό προσπάθησε σε συνεργασία με τον Δήμο Κρωπίας για την παραμονή της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Κορωπί και σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Κο Μίχαλο για να μην κλείσει το γραφείο αυτού στο Κορωπί.
Το έργο αυτό της Ένωσης, ενώ είχε σημαντικότατο αποτέλεσμα, έγινε γνωστό για πρώτη φορά στην ετήσια γενική τακτική συνέλευση την 25η Ιουνίου 2015 και δείχνει αφενός μεν την ετοιμότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου την αποτελεσματική παρέμβασή του.
Οι βιομηχανίες θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται επαρκώς από πλευράς πυροσβεστικής και να εξυπηρετούνται χωρίς την απώλεια εργατοωρών με την μετάβαση στο κέντρο της Αθήνας.

 Η Ένωση στο πλευρό των επιχειρήσεων

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας