Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

 Εργαστήρι για Καινοτόμες Επιχειρήσεις (3-4 Δεκεμβρίου)

Στο πλαίσιο των δράσεων του StartupGreece, ενός κινήματος πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας, υποστηριζόμενου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα, διοργανώνεται στην Αθήνα στις 3 και 4 Δεκεμβρίου ένα πρότυπο εργαστήριο ανταλλαγής εμπειριών startup επιχειρήσεων τεχνολογίας του Ισραήλ και της Ελλάδας.

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Experience sharing Workshops-Growth of Innovative Industries», διοργανώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και απευθύνεται σε καινοτόμες επιχειρήσεις των κλάδων: ασφάλειας διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας τροφίμων, τεχνολογίας ιατρικής και ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και τεχνολογιών τραπεζικού κλάδου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σε μικρές ομάδες υψηλής εξειδίκευσης, ιδέες, εμπειρίες και τεχνογνωσία, σχετικά με τον κύκλο ζωής νέων καινοτόμων επιχειρήσεων τεχνολογίας, που λειτουργούν μέσα σ’ ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα. Επίσης θα τους δοθεί η δυνατότητα και οι ευκαιρίες να αναπτύξουν στοχευμένες διμερείς επαφές, με στόχο να ενισχύσουν την εξωστρέφεια αλλά και το πεδίο επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους.
Το Εργαστήριο θα συντονιστεί από έμπειρα Ισραηλινά στελέχη του Start – Up Nation Central και πραγματοποιείται με τη συνεργασία του www.startupGreece.gov.gr , της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και την υποστήριξη του ΣΕΒ.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί και θα διοργανωθούν στο επόμενο διάστημα, και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου και άλλες συναφείς δράσεις υπό την ευθύνη ή υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΝ και σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ενώ στις 28 Νοεμβρίου θα υπογραφεί στη Λευκωσία το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας με την Κύπρο.

 Εργαστήρι για Καινοτόμες Επιχειρήσεις (3-4 Δεκεμβρίου)

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας