Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

 S.O.S για την πυρασφάλεια των επιχειρήσεων

Πριν 20 χρόνια ο τότε Πρόεδρος της Ένωσης κ. Γ. Ρουσσάκης επισκέφθηκε τον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Στ. Παπαθεμελή, μεταφέροντας την έντονη ανησυχία των μελών της Ένωσης για την πυρασφάλεια ενόψει θέρους.
Η ατυχής συγκυρία να αποδράσει τότε ο διαβόητος Ρωχάμης από τις φυλακές Κορυδαλλού, απέτρεψε την δημιουργία Πυροσβεστικού Σταθμού στο Κορωπί.
Η ατυχής συγκυρία να καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά μια βιομηχανία τότε και η άμεση αντίδραση της Ένωσης βοήθησε τον Υπουργό να καταλάβει την ανάγκη ίδρυσης πυροσβεστικού Σταθμού.
Δύο αρνητικά γεγονότα συνετέλεσαν στην δημιουργία ενός θετικού. Από τότε πέρασαν 20 χρόνια ικανά να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, με την εφαρμογή της Νομοθεσίας και την εποπτεία του Πυροσβεστικού Σταθμού για να μην θρηνήσουμε άλλες περιουσίες…..και ανθρώπους.
Εφέτος χρειάστηκε πάλι η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να σωθεί μια βιομηχανία. Αυτό αποδεικνύει την σωστή απόφαση της Ένωσης υπό τον Πρόεδρο Γ. Γκινοσάτη, να χρηματοδοτήσουν τα μέλη την αλλαγή ελαστικών των πυροσβεστικών οχημάτων πέρυσι και να συνδράμουν στο μίσθωμα εφέτος.
Για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, της 25.6.2014, χρειάζεται από όλα τα μέλη να θυμηθούν τους λόγους ίδρυσης του πυροσβεστικού Σταθμού την ανάγκη παραμονής του, στο Κορωπί και την εφαρμογή της πυροσβεστικής Νομοθεσίας. Όσα ζούμε επιβεβαιώνουν την ανυπαρξία μνήμης όλων μας και την χαλαρότητα που επήλθε ένεκα της μονομερούς προσπάθειας αύξησης ή διατήρησης της προόδου κάθε επιχείρησης.
Ο Πυροσβεστικός Σταθμός Κορωπίου έχει εξοπλιστεί με υλικά των επιχειρήσεων και γι’ αυτό αισθανόμαστε ότι δεν είναι μόνο μια Υπηρεσία που διασφαλίζει τις επιχειρήσεις μας, αλλά ένα απαραίτητο τμήμα κάθε μέλους μας.

 S.O.S για την πυρασφάλεια των επιχειρήσεων

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας