Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Αύξηση κόστους στην ενέργεια φοβάται η βιομηχανία

Οι βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας με επιστολή που απέστειλαν στο ΥΠΕΚΑ αναφέρουν ότι η αύξηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας θα φέρει πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Επισημαίνουν ότι αυτή η εξέλιξη θα ήταν καταστροφική για τη βιομηχανία της χώρας, ιδίως από τη στιγμή που δεν έχει υλοποιηθεί κανένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τον Φεβρουάριο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας.
Αν και η επεξεργασία των όρων για τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στην τελική της φάση, με αποδοχή μέρους των προτάσεων των βιομηχανιών, οι τελευταίες θέτουν επί τάπητος τις μεγάλες επιβαρύνσεις που θα υποστούν λόγω αύξησης των τελών για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).
Το κόστος των ΥΚΩ (ηλεκτροδότηση νησιών, κοινωνικό τιμολόγιο, τιμολόγιο πολυτέκνων κ.λπ.) το οποίο επιβαρύνει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού, μετά την αλλαγή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ανέρχεται πλέον σε 850 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 180 εκατομμύρια έναντι του 2013 (αύξηση 25%), η δε κατανομή του και στους βιομηχανικούς καταναλωτές θα επιφέρει νέα αύξηση.

Αύξηση κόστους στην ενέργεια φοβάται η βιομηχανία

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας