Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Μάχη για τη βελτίωση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για το Ρυθμιστικό της Αθήνας-Αττικής στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης παρουσίασε το απόγευμα της Δευτέρας 2 Ιουνίου 2014 συνοπτικά τις προτάσεις του Δήμου Κρωπίας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων για το Νομοσχέδιο «Νέο ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».

Ο κ.Κιούσης ανέπτυξε τις θέσεις του Δήμου όπως αυτές εγκρίθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου με αριθμό απόφασης 385/2013 (30η Συνεδρίαση/12-12-2013). Οι προτάσεις –θέσεις του Δήμου διαμορφώθηκαν, μέσα από διαδικασίες διαλόγου με επιστήμονες, μηχανικούς και άλλους συλλογικούς φορείς του Κορωπίου, σύμφωνα με απόφαση-γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και από τη διαλογική συζήτηση και κατάθεση προτάσεων των δημοτικών παρατάξεων της συμπολίτευσης και της μείζονος αντιπολίτευσης.

Η απόφαση του Δ.Σ περιέχει : α) γενικές παρατηρήσεις για το σαφώς βελτιωμένο νομοσχέδιο σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή του που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις τον Ιανουάριο του 2012, β) και συγκεκριμένες τροποποιήσεις στα άρθρα : 9 (παρ.2.1 Χωρική υποενότητα Μεσογείων, εδ.γ. ε), 11(παρ. 5),12(Οικιστική ανάπτυξη και Πολεοδομική Οργάνωση),18(παρ.2, Ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας και διαχείρισης ορεινών όγκων), 21(Περιβαλλοντικές υποδομές & παρακολούθηση κατάστασης περιβάλλοντος),22(Αττικό Τοπίο),23(Κατευθύνσεις ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα),24(Δευτερογενής Τομέας),28(Τουρισμός),32(ΚοινωνικέςΕξυπηρετήσεις),35(Τροποποιούμενες καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις). Η απόφαση έχει διαβιβαστεί στο ΥΠΕΚΑ και στους βουλευτές της περιφέρειας Αττικής.

 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας κ.Κιούσης ανέπτυξε μερικές από τις πιο κάτω προτάσεις-θέσεις οι οποίες και έχουν κατατεθεί με απόφαση του Δ.Σ Κρωπίας :

α)Πρόταση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού της Αθήνας από το ΥΠΕΚΑ στην αιρετή Περιφέρεια Αττικής, στο β΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια πρόταση που είχε διατυπώσει πρώτος, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης το 2011 και συγκέντρωσε την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των Δημάρχων της Αττικής αλλά και του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής (Απρίλιος 2012).

β)Αντιμετώπιση και πρόληψη των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων όχι μόνο στα Μεσόγεια αλλά σε όλη την Αττική με προτάσεις,

  • για τη διασφάλιση της χρήσης γεωργικής γης περιμετρικά των πόλεων ως αντιστάθμισμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Διεθνούς Αεροδρομίου και της Αττικής Οδού,
  • τον ορθολογικό χωροταξικό ενεργειακό σχεδιασμό κατανομής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την Αττική και όχι υπερσυγκέντρωση στα Μεσόγεια,
  • τη θέσπιση αυστηρών μέτρων για την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση οχλουσών μονάδων ανά περιοχή,
  • την θέσπιση ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων εμπομπής ρύπων ακόμα και για εγκαταστάσεις π.χ. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, πριν την αδειοδότησή τους,

γ) στις αναπτυξιακές προοπτικές των τομέων παραγωγής(πρωτογενής, δευτερογενής κα) με την ενίσχυση του ρόλου του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, με την προστασία και ανάδειξη της αγροτικής γης, την ουσιαστική ρύθμιση της πολεοδόμησης των ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη με τη σύνδεση όλων των ειδών τουρισμού (προσκυνηματικός τουρισμός, αξιοποίηση επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων, φυσικών μνημείων κα), την ίδρυση Νοσοκομείου Αν. Αττικής

δ) την πρόβλεψη τροποποίησης του Διατάγματος Προστασίας Υμηττού για το μεγάλο ζήτημα της απαγόρευσης γεωργικής εκμετάλλευσης και χρήσης χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικών καλλιεργειών.

 

Ο κ. Κιούσης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πίστη «οι θέσεις του Δήμου να αποτελέσουν σημεία για συζήτηση, προβληματισμό και θετική αντιμετώπιση από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, την Επιτροπή και στην συζήτησή του σ/ν στη Βουλή. Αν δεν εισακουστούμε είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί η αντίδρασή μας και ο αγώνας μας για την αποτροπή δυσμενών αποφάσεων τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον της Αττικής και της περιοχής που εκπροσωπούμε».

 

Μάχη για τη βελτίωση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για το Ρυθμιστικό της Αθήνας-Αττικής στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας