Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Κρωπίας Αττικής

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρό, η σύμβαση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε. Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 6.098.319,32 Ευρώ (με ΦΠΑ). To αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει τα έργα διευθέτησης της υφιστάμενης κοίτης του ρέματος “Ξερέας” Δ. Κρωπίας Αττικής στο κατάντη τμήμα του μήκους 1557,0m με την εφαρμογή των κατάλληλων διατομών κατά περίπτωση, με σημαντικότερα τα παρακάτω.

Τραπεζοειδής διατομή επενδεδυμένη με συρματοκιβώτια πάχους, μεταβαλλόμενων διαστάσεων πλάτους σε συνολικό μήκος 1300 m.

Δέκα συνολικά τεχνικά διάβασης (τρίδυμος κλειστός αγωγός ορθογωνικού τύπου) συνολικού μήκος 20m.

Καθ’ ύψος επέκταση του υφιστάμενου τεχνικού διάβασης, μήκους L=30m, επί της παραλιακής οδού Αθηνών– Σουνίου.

Έργα συναρμογών μεταξύ τραπεζοειδών διατομών και τεχνικών διάβασης με τοίχους αντιστήριξης, σε συνολικό μήκος 200m.

Παράλληλα προβλέπεται ειδικό έργο (αγωγός αποχέτευσης) για την αποχέτευση της περιοχής στην δεξιά ως προς τη ροή πλευρά ανάντη του τεχνικού διάβασης.

Στη Χ.Θ. 0+977,95 των προτεινομένων έργων προβλέπεται ράμπα ανόδου- καθόδου από / προς τη διευθετημένη κοίτη (τραπεζοειδής διατομή με συρματοκιβώτια), συνολικού μήκους 25μ.

Με το συγκεκριμένο έργο η περιοχή Αγ. Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας Αττικής πρόκειται να αποκτήσει σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης ομβρίων υδάτων δεδομένου ότι το ρέμα “Ξερέα” συχνά υπερχειλίζει με αποτέλεσμα την κατάκλιση κατοικημένων περιοχών καθώς και γεωργικών εκτάσεων στην παράλια ζώνη του Δήμου Κρωπίας.

Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Κρωπίας Αττικής

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας