Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Επιχειρείν News – Λογος Δ.Σ

Ο κύκλος έκλεισε. Τα μέτρα που εχρειάζοντο ελήφθησαν. Μερικές «πινελιές» ή διορθώσεις ακόμα και ξεκινά η ανάπτυξη.

Οι τράπεζες θα δίνουν τα απαραίτητα δάνεια για την τόνωση ή εκκίνηση των επιχειρήσεων.

Τα Υπουργεία θα συνεισφέρουν με την σκέψη και την εξειδικευμένη γνώση, σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, με καινοτόμες ιδέες και προϊόντα.

Οι εξαγωγές θα αυξηθούν.

Το φυσικό αέριο, οι υδρογονάνθρακες, το πετρέλαιο και άλλα μεταλλεύματα θα εξορυχτούν και θα φέρουν πλούτη στην Ελλάδα.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι περιορίστηκαν σε εκείνους που χρειάζεται πράγματι ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, αναβαθμίστηκε η ποιότητά τους και από εδώ και πέρα θα συμβάλλουν αποκλειστικά με την επίσπευση των διαδικασιών.

Ο ιδιωτικός τομέας θα ενεργεί αποκλειστικώς εντίμως και δεν θα προσπαθεί να υποσκελίσει τον αντίπαλο με υπόγειες γνωριμίες, αλλά με πρωτότυπες ιδέες στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς.

Το φορολογικό, εργασιακό, ασφαλιστικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό και δεν θα μεταβάλλεται ανά εξάμηνο ή νωρίτερα.

Η φοροδιαφυγή θα παταχθεί πλήρως.

Ακόμα και ο Παράδεισος αυτός που περιγράφεται από όλους τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς πολιτικούς της ΕΕ και της Χώρας να συνέβαινε, η ανάπτυξη που όλοι επιθυμούμε θα έχει χαμηλότερους ρυθμούς από εκείνους που γνωρίσαμε και επομένως για να ξαναδούμε τον συσσωρευμένο πλούτο που υπήρχε μέχρι το 2010 στην Ελλάδα και στην Δύση, θα παρέλθουν αρκετές δεκαετίες. Η σημερινή πορεία της επιχειρηματικότητος στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική αποδεικνύει τα ανωτέρω. Η προσπάθεια του δολαρίου να είναι το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα είναι αέναη, σκληρή και έχει συνεχώς νέους αναδυόμενους αντιπάλους.

Επομένως η ανάγκη χάραξης πολιτικής που θα συνδυάζει την εθνική ταυτότητα με την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και της Δύσης φαίνεται απαραίτητη. Μην μένουμε στην αντιγραφή των ξένων. Μην αδιαφορούμε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μπορεί να έχουμε αποκλειστικότητα, όπως ο Τουρισμός, η Παιδεία, ο Πολιτισμός και οι Βιομηχανίες που σχετίζονται με την παραγωγή, εκμετάλλευση και πρώτων υλών. Στην πραγματικότητα επανερχόμαστε σε γνωστά από το παρελθόν μοντέλα πόλωσης Ανατολής και Δύσης, ενώ η παγκοσμιοποίηση είχε εκτός από οφέλη και παρενέργειες. Ασφαλώς οι μορφές των αντιπαραθέσεων εμφανίζονται διαφορετικές, στην ουσία τους όμως είναι απολύτως ίδιες.

Παραμένει το ερώτημα, εάν για την ύπαρξη οικονομικής ανάπτυξης ενός εκάστου από εμάς, πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη στην κατανάλωση και στον αριθμό των καταναλωτών ή μπορεί να έχω οικονομική ανάπτυξη με άλλο τρόπο, ή στην περίπτωση οικονομικής στασιμότητος θα έχω αναπόφευκτα μείωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Με άλλα λόγια παραμένουν αναπάντητα τα αρχετυπικά ερωτήματα που μας απασχολούν και θα έδιναν ολιστικές λύσεις στους κλυδωνισμούς που όλοι υφιστάμεθα, παρά την προσπάθεια της παγκοσμιοποίησης.

Χρειάζεται σκέψη, συνεχής αγώνας επιβίωσης.

Συνεχίζουμε να επιμένουμε !!

Επιχειρείν News – Λογος Δ.Σ

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας