Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Επιτροπή Ανταγωνισμού

“Προσοχή από τις ενώσεις στον εναρμονισμό τιμών”

Για την αποφυγή επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης,η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει δημοσιεύσει σχετικό οδηγό για τις ενώσεις επιχειρήσεων (σωματεία, σύλλογοι), με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους σε θέματα και δράσεις που ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με τις διατάξεις του δικαίου του Ανταγωνισμού.
Στον οδηγό, που έχει τον ρόλο «κώδικα συμπεριφοράς», τονίζεται πως με δεδομένο ότι οι επαγγελματικές ενώσεις προσφέρουν μια πλατφόρμα επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην αγορά, οι ενέργειές τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, όσον αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού, για την αποφυγή επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης.

Σημειώνεται, ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει χειριστεί στο παρελθόν υποθέσεις που αφορούσαν συμπεριφορές ενώσεων επιχειρήσεων σε ενιαίες τιμές και έχει επιβάλει σχετικές κυρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Υπενθυμίζεται, ότι σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς, υπόλογες δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις- μέλη αυτών των ενώσεων, αλλά και οι ίδιες οι ενώσεις. κορυφαίο γεγονός

Συνεπώς, τόσο οι ενώσεις, όσο και τα εκτελεστικά στελέχη που τις εκπροσωπούν, πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι ενέργειές τους ενδέχεται να παραβιάσουν το δίκαιο του ανταγωνισμού στον βαθμό που μπορούν να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς, κυρίως μέσω της προσπάθειας καθιέρωσης ενιαίας συμπεριφοράς των μελών τους, καθώς και άλλων μερών.

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας