Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Μείωση χρεώσεων ηλεκτρισμού στη Μέση Τάση

Σε μια περίοδο που η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής βιομηχανίας και η θέσπιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στη χώρα μας, αποτελούν κυρίαρχο στόχο της κυβερνητικής προσπάθειας, άλλα και της προσπάθειας των ίδιων των επιχειρήσεων, η Ένωση Καταναλωτών Μέσης Τάσης (ΕΚΑΜΕΤΑ) που αντιπροσωπεύει και μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, που καταναλώνουν περισσότερο από 13 GWH κάθε μονάδα, έπειτα από αλλεπάλληλες πιέσεις στα αρμόδια υπουργεία, κατάφερε να περάσει η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων.

Η τροπολογία εξισώνει την χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) στη Μέση Τάση (με ετήσια κατανάλωση ανά παροχή από 13 GWH και άνω) με την Υψηλή. Έτσι η χρέωση μειώνεται αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου του 2013, σε 4,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 6,91 ευρώ που ίσχυε ως τώρα.

Η ρύθμιση αυτή έγινε με τον νόμο 4223/2013 (ΦΕΚ Α287/31.12.2013),που αναγνωρίσθηκε πλέον, όχι μόνο στην πράξη (de facto) , αλλά και κανονιστικά(θεσμικά), η κατηγορία των Μεγάλων Πελατών Μέσης Τάσης.

Η εν λόγω κατηγορία καταλαμβάνει, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση (η οποία αφορά στο αντάλλαγμα ΥΚΩ) τους Πελάτες Μέσης Τάσης , των οποίων η ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή είναι μεγαλύτερη των 13GWH.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω νέα κατηγορία Πελατών (Μεγάλοι Πελάτες Μέσης Τάσης) έχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ενεργειακά χαρακτηριστικά των Πελατών Υψηλής Τάσης, σύμφωνα και με σχετικές Αποφάσεις της ΡΑΕ, τις οποίες έχει υιοθετήσει και η ΔΕΗ , με βάση την νέα τιμολογιακή της πολιτική .

Η νομοθετική αυτή αναγνώριση της συγκεκριμένης κατηγορίας πελατών, αποτελεί μια κατ’ αρχάς ικανοποίηση ενός παγίου αιτήματος της ενεργοβόρου βιομηχανίας Μέσης Τάσης Τάσεως και εξομαλύνει την στρέβλωση των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εν λόγω βιομηχανιών και των βιομηχανιών Υψηλής Τάσεως και παράλληλα θέτει τις βάσεις ώστε η εν λόγω στρέβλωση, να αρθεί σε όλες τις επιμέρους εκφάνσεις της και δη σε όλα τα σκέλη των ρυθμιζόμενων και μη χρεώσεων.

Μείωση χρεώσεων ηλεκτρισμού στη Μέση Τάση

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας