Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Δυναμική παρέμβαση της Ένωσης για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

Η Ένωση Εταιρειών Ανατολικής Αττικής μετά τη συνάντηση που είχε με το δήμαρχο Κρωπίας Δημήτρη Κιούση σχετικά με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας που αφορά την εξελικτική πορεία της περιοχής και τις προβλεπόμενες από το σχέδιο του ΡΣΑ παρεμβάσεις απέστειλε και εγγράφως τις θέσεις της, οι οποίες είναι οι εξής:

  1. Καταρχήν συμφωνούμε απόλυτα με την νέα προσέγγιση του ΡΣΑ ως προς το στόχο της ανάπτυξης, δηλαδή ότι, η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας, περνά μέσα από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας. Αυτό διαφέρει πολύ από την στρατηγική του προηγούμενου ΡΣΑ, που έθετε αυστηρούς περιορισμούς στην βιομηχανία και βιοτεχνία της Αττικής και συσσώρευσε πλήθος προβλημάτων, στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών μονάδων στην Αττική.
  2. Συμφωνούμε επίσης, ότι για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και του εξωαστικού χώρου, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πρέπει να συγκεντρώνονται σε θεσμοθετημένους χώρους υποδοχής, που χωροθετούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές και είναι σε αλληλεξάρτησή με αστικού πυρήνες. Οφείλουμε όμως, να επισημάνουμε την τραγική υστέρηση υποδομών σ΄αυτές τις περιοχές και τις μεγάλες ευθύνες των αρμόδιων Υπουργείων γι΄αυτή την κατάσταση, π.χ Σε οροθετημένα πριν από τριάντα και πλέον χρόνια ΒΙΟΠΑ δεν έχει προχωρήσει πολεοδομική μελέτη.
  3. Στη χωρική ενότητα των Μεσογείων, το Κορωπί αναγνωρίζεται ως βασικός αναπτυξιακός πόλος και ασφαλώς η αναγνώριση αυτή, έχει να κάνει και με τη θεσμοθέτηση των ΒΙΟΠΑ στην περιοχή Κορωπίου, όπου λειτουργεί ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και συμβάλει σημαντικά στο εισόδημα και την απασχόληση στην περιοχή. Το Χωροταξικό όμως σχέδιο οφείλει να αντιμετωπίσει την περιοχή ενιαίος, ανεξαρτήτως του αριθμού των Δήμων, δηλ. το είδος των επιχειρήσεων και των Βιομηχανιών που θα αναπτυχθούν στην Αττική να αντιμετωπισθούν ως όλον και όχι κάθε Δήμος να έχει όλα τα είδη επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Γι΄αυτό :
  • Στο άρθρο 11 παρ 5 (σελίδα 20 του σχεδίου) θέλουμε να παρατηρήσουμε πως, στην περίπτωση κατ΄ εξαίρεση επέκτασης των θεσμοθετημένων επιχειρηματικών πάρκων για την εγκατάσταση σημαντικών μονάδων του πρωτογενούς η τριτογενούς τομέα, σκόπιμο είναι, να υπάρχει και η γνώμη του οικείου ΟΤΑ επί της σχετικής απόφασης, κάτι που δεν προβλέπεται απ΄το παρόν σχέδιο του ΡΣΑ.
  • Στο άρθρο 23 όπου καταγράφονται οι κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, πρέπει να διευκρινισθεί με σαφήνεια, ότι παρέχεται η δυνατότητα μεταποίησης της αγροτικής παραγωγής σε περιοχή με χρήση «αγροτική γη», όταν επεξεργάζονται αγροτικά προϊόντα της περιοχής.
  • Στο άρθρο 24 (Δευτερογενής τομέας) παρ1β) η ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας να επιδιώκεται όχι μόνο μέσω της κλαδικής εξειδίκευσης, αλλά και μέσω της διεύρυνσης της χρήσης νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία και της ανάπτυξης νέων προϊόντων.
  • Στο ίδιο άρθρο παρ. 2, δεν είναι σαφές, το τι επιδιώκει ο Οργανισμός Αθήνας, όταν προτείνει, την κατά προτεραιότητα προώθηση της πολεοδομικής μελέτης των ΒΙΟΠΑ, όταν με το ν.3982/2011, η πολεοδόμηση γίνεται με ευθύνη του φορέα οργάνωσης του επιχειρηματικού πάρκου και όχι του Οργ. Αθήνας. Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι παρά τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στην Αττική, για γη, με χρήση βιομηχανία-βιοτεχνία, ο Οργ. Αθήνας και το αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΕΚΑ), επί δεκαετίες, καθυστερούν την πολεοδόμηση των ΒΙΟΠΑ, διογκώνοντας το πρόβλημα της μειωμένης ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Αττικής. Αλλά και ο ν 3982/2011 που επικαλείται το ΡΣΑ, δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα, αφού αντιμετωπίζει τα πάρκα προς εξυγίανση, με τις ίδιες διαδικασίες και τις ίδιες απαιτήσεις που προβλέπονται για τα αδόμητα ΒΙΟΠΑ. Προτείνουμε και πάλι, ειδικά για τα ΒΙΟΠΑ της Αττικής, με συμπληρωματική νομοθετική ρύθμιση, η πολεοδόμηση να γίνεται με ευθύνη του φορέα οργάνωσης και με τις απαιτήσεις που επιβάλουν οι ανάγκες κάθε ΒΙΟΠΑ

Η Ένωση Εταιρειών Ανατολικής Αττικής έχει ολοκληρωμένη πρόταση, που μπορεί να προτείνει λύσεις για το χρονίζον και μείζον πρόβλημα της οργάνωσης των πάρκων της Αττικής και με την ευκαιρία της προώθησης του νέου ΡΣΑ, ζητάμε διαβούλευση με τον Οργ. Αθήνας και το αρμόδιο Υπουργείο, για την επίλυση του προβλήματος.

Δυναμική παρέμβαση της Ένωσης για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας