Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Δημιουργήθηκε ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Με την 5431/2012 απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το καταστατικό και συστάθηκε το μη κερδοσκοπικό Σωματείο ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, «ΕΚΑΜΕΤΑ»

Σκοποί του Σωματείου είναι:
1. H έρευνα, η διαπίστωση και η καταγραφή των προβλημάτων των βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με ρεύμα μέσης τάσης και φυσικό αέριο σε όλη την Ελλάδα καθώς και η υποβολή προτάσεων επίλυσης αυτών στις αρμόδιες Δημόσιες, Δημοτικές, και Περιφερειακές Αρχές.
2. Η συμμετοχή της Ένωσης σε γνωμοδοτικά ή αποφασιστικά όργανα της Κεντρικής και της Περιφερειακής Διοίκησης, καθώς και σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης με στόχο την προώθηση των συμφερόντων της Βιομηχανίας και την επίλυση των εκάστοτε αναφυομένων προβλημάτων σε σχέση με τις υπάρχουσες υποδομές παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, το δίκτυο ρευματοδότησης και φυσικού αερίου, την πολιτική τιμών σε σχέση με την κατανάλωση και τον χρόνο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, τις μεταφορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την επικοινωνία, το θεσμικό και νομικό περιβάλλον για την ενίσχυση, ανάπτυξη και εξυγίανση της Βιομηχανίας και της καταναλισκόμενης ενέργειας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο σε σχέση, με το φυσικό περιβάλλον, την ανεργία, την εκπαίδευση, τον ανταγωνισμό, την έρευνα, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, τη χωροταξία.
3. Η επέκταση της παρεχομένης ηλεκτροδοτήσεως και δικτύου φυσικού αερίου και η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
4. Η διαπραγμάτευση με παραγωγούς ή διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για την πώληση αυτών σε καλύτερες τιμές στα μέλη της Ένωσης. Η διαπραγμάτευση μπορεί να αφορά στις ποσότητες κατανάλωσης, στο χρόνο, στην περίοδο, στην εποχή και το έτος που αυτές καταναλώνονται.
5. Η πίεση προς κάθε αρμόδιο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα ή παραγωγό ή διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, προκειμένου να μειωθεί η δαπάνη κατανάλωσης με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων ή διακινουμένων προϊόντων από τα μέλη της Ένωσης.
6. Η ανάπτυξη του πνεύματος φιλαλληλίας, συμπαραστάσεως και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου, η σύσφιγξη των μεταξύ αυτών σχέσεων και η αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.

Τα ιδρυτικά μέλη του είναι οι εταιρείες:

«ΦΛΕΞΟΠΑΚ (FLEXOPACK) ΑΕΒΕ» • «ΒΙΟΚΕΦ ΑΕ» • «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» • «ΖΩΓΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ» • «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠ.ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» • «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕΕ» • «ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ – ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ» • « Ι. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΕΒΕ» • «ΑΛΟΥΜΙΝΟΞ ΑΒΕΕ» • «ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΙΑΡΗ ΟΕ» • «ΜΑΡΜΟΤΕΚ (MARMOTECH) ΑΕ» • «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ» • «ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕΤ», «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΒΕΕ» • «ΓΙΟΥΝΙΜΑΚ (UNIMAC) AE» • «Σ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΕ» • «ΕΡΜΗΣ ΑΕ» • «ΕΛΕΝΙΚΑ (HELLENIKA) AE» • «ΤΣΟΚΑΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕΒΕ» και ο Γρηγόρης Ελματζόγλου.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Σωματείο η θέλουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο κ.Γ. Γκινοσάτη.

Ήδη η ΕΚΑΜΕΤΑ έχει προβεί σε ενέργειες για την διαμόρφωση περισσοτέρων του ενός τιμολογίων για τους καταναλωτές μέσης τάσης και πιέζει για την ανάλογη συμμετοχή των καταναλωτών στην επιβάρυνση για τις ΑΠΕ.

Δημιουργήθηκε ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας